Nilsson & Månsson gör vision till verklighet

 Konsult inom hållbar utveckling och kultur.  Vi gör hållbarhetsredovisningar, utredningar, ansökningar, strategiprocesser och interimslösningar.
Vi driver även en digital start-up, Measure & Change, där vi utvecklar en verktygslåda för företag och offentlig sektor som vill ställa om till hållbarhet. Innovationen genererar automatiskt hållbarhetsindikatorer ur befintliga system.

Hållbarhet

I Nilsson & Månsson vill vi förena arbetsglädje, miljöhänsyn och socialt engagemang och vi ser kultur som hållbarhetens fjärde grundpelare. Vi tar endast uppdrag som bidrar till hållbar utveckling.

Kultur

Kultur är en viktig del i samhällsutvecklingen och kulturella resurser är förnybara. Vi arbetar med kultur utifrån ett bredare samhällsperspektiv och utifrån de specifika konstområdena, som dans, scenkonst, kulturarv med mera.  Det kan handla om såväl professionell dans som statsutveckling med cultural planning.

Ledarskapsutveckling

Vi tror på ett värdestyrt ledarskap där ledaren utvecklar sig själv för att kunna coacha och utveckla andra. Mod och tillit är viktiga komponenter i vår ledarskapsfilosofi. Struktur och ledningssystem är basfunktioner. Vi har gedigen praktisk ledarerfarenhet och erbjuder chefscoachning, utveckling av ledningsgrupper, interimslösningar och förändringsledarskap.

Tjänster

Projektutveckling

Ansökningar om EU-projekt inom Horizon 2020, Life, Interreg-programmen, Regionalfonden etc.

Ansökningar till svenska finansiärer som Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Kulturrådet,
Arvsfonden, Svenska Institutet etc.

Ledarskap för hållbarhet

- Utveckling av grupper
- Ledningsgruppsstöd
- Chefscoachning
- Medarbetarcoachning
- Svåra samtal
- Facilitering av workshops

Processledning

- Cultural Planning
- Kulturprogram
- Bibliotekstrategi
- Energiplan
- Miljöprogram
- Hållbarhetspolicy och -redovisning
- Organisationsutveckling

Utredningar

- Kultur
- Hållbarhet
- Miljö
- Organisation
- Stiftelse
- Bibliotek
- Museum

Kultur

Kultur är avgörande för utvecklingen av ett samhälle. Kultur påverkar såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. De senaste femton åren har kultursektorns betydelse för den ekonomiska hållbarheten varit i fokus. Den amerikanska ekonomen Richard Florida hävdar att andelen verksamma i den så kallade kreativa klassen direkt påverkar den ekonomiska utvecklingen på en plats. Florida talar också om betydelsen av tolerans för ekonomisk utveckling. Tillsammans med professor Richard Florida har Charlotta Mellander vid Jönköpings universitet varit med och 

utvecklat och publicerat teorier kring den kreativa klassen och städer där de vill bo.  Kulturella värden är också nära länkade till socialt hållbar utveckling. De fungerar som kittet som håller samman samhället. Vidare finns en koppling mellan ekologisk hållbarhet och kultur avseende alternativa levnadssätt med minskad konsumtion och större fokus på upplevelser och skapande. Kulturen och konsten har givetvis också ett egenvärde och ett civiliserat samhälle ordnar samhällsstrukturer som stärker konstarterna.

Hållbarhet

Agenda 2030 är världens största beställning, alla förväntas bidra till att genomföra den. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. Alla behöver ta hänsyn till både ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen.

En vanlig definition av hållbar utveckling är Bruntlandrapportens definition: En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Det finns olika modeller för hur vad de olika dimensionerna av hållbar utveckling innehåller. Ingen av dem säger de något om hur relationerna mellan de olika dimensionerna ska hanteras vid synergier eller konflikter.

Ett sätt att se på hållbarhet är social hållbarhet som målet, ekonomisk hållbarhet som medlet och ekologisk hållbarhet som de planetära begränsningarna. Kultur är en viktig del av alla tre dimensionerna.

Nilsson & Månsson AB arbetar främst inom ekologisk hållbarhet med ett helhetsperspektiv där social och ekonomisk hållbarhet finns med.

Ledarskapsutveckling

Det finns mycket skrivet om ledarskap och ledarskapsutveckling. Nya trender, nya böcker, nya konsulter. Mycket lite inom ledarskapsfältet bygger på evidens eller tar vara på tidigare kunskaper, enligt professor Lars Lindqvist, vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi arbetar med ledarskapsutveckling utifrån vår egen långa erfarenhet som ledare. Utgångspunkten är att en bra ledare måste vara en trygg människa och vi lägger stor vikt vid coachning och utveckling av det personliga ledarskapet. Detta är ingen Quick fix utan ett långsiktigt arbete. 

Vidare arbetar vi med utveckling av grupper utifrån evidensbaserade teorier såsom Susan Wheelans teori om grupputveckling. Gruppen är avgörande för verksamhetens utveckling. Ingen organisation fungerar utan tydliga strukturer. Vi utvecklar hållbara strukturer och organisationsmodeller i små och stora verksamheter.

Några av våra uppdragsgivare

Sarah Nilsson

Sarah utnyttjar sin erfarenhet och kunskap till att få saker att hända och göra skillnad. Hon har lång erfarenhet av att utveckla projekt  tillsammans med företag, forskningsaktörer, universitet, kommuner och regioner. Hon har själv koordinerat flera forsknings- och utvecklingsprojekt och är anlitad av EU-kommissionen som utvärderare av ansökningar. Sarah har en helhetssyn på och ett genuint intresse för hållbar utveckling.

Kontakta Sarah på:
Mail: sarah@nilsson-mansson.se
Mobil 070 321 22 77

CV

Erica Månsson

Erica är en driven och erfaren ledare som arbetat många år i olika chefsbefattningar inom offentlig sektor. Hon har drivit en rad utvecklingsprojekt såsom regional utvecklingsstrategi, skapandet av kulturarvsbolaget Kulturparken Småland (som blev årets museum 2012) och Framtidens bibliotek. Erica brinner för att åstadkomma nytta för medborgaren och har stort intresse för deltagarbaserat utvecklingsarbete. Hon introducerade den brittiska metoden Cultural Planning i Sverige. Som ledare är hon drivande och inlyssnande och är en uppskattad chef och coach.

Kontakta Erica på:
Mail: erica@nilsson-mansson.se
Mobil 076 788 27 01

CV

Hör av dig!






Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande